www.musluman.biz

12 Mart 2012 Pazartesi

Uykudan Önce Meleklere Nida Etmek ve Onlardan Bir Şeyler İstemek

Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler

Uykudan Önce Meleklere Nida Etmek ve Onlardan Bir Şeyler İstemek
Soru:
Avamdan bazı kimselerin şöyle demeleri meşhur oldu: “Ey koruyucu melekler! Beni şu saatte veya şu vakitte uyandırın!”?
Cevap:
Hamd, Allah’a mahsustur.
Bu, caiz değildir. Bilakis bu, küçük şirktendir. Çünkü bu, Allah’tan gayrisine dua etmek ve gaip olandan istekte bulunmaktır. Bu Allah Azze ve Celle’nin:
«Şüphe yoktur ki mescidler, Allah'a mahsustur. Bu itibarla oralarda, Allah ile beraber başkasına da kulluk etmeyin.» (Cin: 18)
Buyruğunun umum oluşuna binaen ölülerden, putlardan ve cinlerden istekte bulunmak gibidir. Yine şöyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle:

«Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. Güneşi ve ayı emre âmâde kılmıştır. Hepsi de belirli bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbınız Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka yaşardıklarınız, bir çekirdek lifine bile sahip değildirler. Eğer onlara duâ ederseniz, duanızı işitmezler; işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı inkâr ederler. Her şeyden haberdâr olan Allah gibi hiç kimse sana haber veremez.» (Fâtir: 13-14)
Allah Azze ve Celle burada kendisinden gayri ölülere, putlara, cinlere ve meleklere duayı, kendisine şirk olarak isimlendiriyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:
« "Fakat insanlardan bazı adamlar varmış ki, cinlerden bazı kimselere sığınıyorlarmış; cinler de onların azgınlıklarını artırıyorlarmış."» (Cin: 6)
Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:
«Kim Allah ile beraber, varlığına hiçbir delil bulunmayan başka bir ilâha ibadet ederse, onun hesabı Rabbı yanındadır. Gerçek şudur ki, kâfirler asla iflah olmayacaktır.» (Muminun: 117)
Allah Azze ve Celle burada, kendisinden gayrisine dua edenleri kâfirler olarak isimlendirdi. Bu, Allah’tan gayri ölülere, putlara, cinlere veya meleklere dua edenlerin tamamını kapsar. Allah Azze ve Celle’nin Musa aleyhisselamın kıssasında buyurduğu gibi bundan ancak hayatta olan, hâzır olan ve yapmaya gücü yeten istisna edilir:
«Bunun üzerine, düşmanına karşı kendi taraftarlarından olana yardım etmişti.» (Kasas: 15)
 İnsanların şu tür sözleri bu şirktendir: “Ey cinler, onu alın” veya “Ey yediler, onu alın” veya “Ey öğlenin cinleri, onu alın” veya “Ey falanca kısmın cinleri” veya “Ey falanca beldenin cinleri.” Bunların hepsi de büyük şirktir ve Allah’tan gayri gaibe dua etmektir. Şayet bir kimse: “Ey Allah’ın melekleri! Beni uyandırın veya beni koruyun” derse, bu büyük şirktir. Veya da “Ey evin cinleri! Beni koruyun veya beni uyandırın” derse, bu da büyük şirktir. Bundan Allah’a sığınırız. Bir Müslüman’ın yapması gereken, bundan sakınması, sadece Allah’tan yardım dilemesi ve yalnızca O’ndan istemesidir. Muhakkak ki Allah, her şeye gücü yetendir. Allah Azze ve Celle: «Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim» (Mumin: 60) buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:
«(Ey Muhammed!) Kullarım sana benden sorarlarsa, ben, şüphesiz, onlara yakınım. Bana duâ edenin, duâ ettiği zaman, duasını kabul ederim; o halde, onlar da benim davetimi kabul etsinler ve bana inansınlar. Ola ki doğru yolu bulurlar.» (Bakara: 186)
  Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu:

“Bir şey istediğinde Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman da Allah’tan yardım dile.”
Allah Azze ve Celle’den bizleri ve bütün Müslümanları dininde anlayışlı olmada ve gazabına sebep olacak şeylerden selamette kılmada muvaffak kılmasını dileriz. Muhakkak ki O, hakkıyla işitendir, kullarına yakın olandır.