www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

Cibril Hadisi


Cebrail'in (a.s.) bir Arabi kıyafetinde bürünerek Allah'ın Rasûlüne (s.a.v), İslam, imam ve ihsan hakkında sorular sorduğu rivayet edilmiştir.
Bunun gerçek olduğunu, Allah'ın Rasûlü (s.a.v) bir sahih hadislerinde şöyle anlatmaktadır:
"Cebrail bana "İslamdan haber ver, nedir İslam?" diye sorduğunda, şöyle cevap verdim:
"- Allah'tan başka kulluk (ibadet) yapılacak bir mabud , merci bulunmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve Rasulu olduğuna iman etmen,
- Ramazan orcunu tutman,
- Namaz kılman,
- Zekat vermen ve
- Gücün varsa Hac yapmandır"
Cebrail'in "İman nedir?"sorusuna ise şu cevabı verdim:
"Allah'a,
- Meleklerine,
- Kitaplarına,
- Peygamberlerine,
- Ahiret gününe ldükten sonra yeniden dirilmeye),
- Kadere, hayrın da şerrin de yaratıcısının Allah olduğuna inanmandır (iman etmendir) "
En son olarak Cebrail (a.s) "İhsan nedir?" diye sormuştur. Buna Allah'ın Rasûlu (s.a.v) şu cevabı vermiştir:
"Sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi O'na itaatla kulluk etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da, O'nun seni gördüğünü bilmelisin"
Hadisin sonunda buyurmuştur ki:
"Bu gelen Cebrail'dir ve size dininizi öğretmek için bana sorular sormuş, cevapları istemiştir. Kendisi için değil, sizin içindir bu cevaplar" (Buhari, İman: 1; Müslim, İman: 1.)
Zikredilenlerin nakledilenlerin hepsini dinden saymış ve din çerçevesinde açıklamıştır bunları.