www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r 'i n A m c a la r ı v e H a la la r ı

H z . P e y g a m b e r 'i n A m c a la r ı v e H a la la r ı
Amcalarının   isimleri   şöyledir:   a )   Şehidlerin   efendisi Hamza  b.  Abdülmuttalib.  b)  Abbâs.  c )  Ebû  Tâlib.  d )  Ebû Leheb.  e )  Zübeyr.  f)  Abdülkabe.  g )  Mukavim.  h )  Dırâr.  i) Kusem. j)  Muğîre. k )  Aydâk. Bazıları bu listeye Avvâ m'ı da ilave ederler. Bunlardan yalnızca H z. H a m z a  ve H z. A b b â s müslüman olmuşlardır.
Halalarının  isimleri  de  şöyledir:  a )  Safiyye:  Zübeyr  b. Avvâm'ın annesidir. b)  Atike. c )  Berre. d )  Ervâ. e ) Ümeyye: Hakîm  el­Beyzâ'nın  annesidir.  Bunlardan  sadece  S a f iy y e müslüman  oldu,  Atike'nin  müslümanlığı   tartışmalı   olup, bazıları ise Er'nın müslüman olduğunu doğrulaşlardır.