www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m be r 'i n Ç o cu k la r ı

H z. P e y g a m be r 'i n Ç o cu k la r ı
İlk çocuğu Kâsım'dır. Daha sonra sırasıyla Zeynep, Ru­ kiyye, Üm Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah dünyaya gelmiş­ tir. Bunların hepsi Hz. Hatice'den olmuştur. Hz. Peygamber­
'in  ondan  başka  bir  hanımından  çocuğu  olmamıştır.  Çoksonraları    Medine'de    hicretin    sekizinci    yılında    cariyesi Mâriye'den lu İbrâhim doğmuştur; fakat o daha süt çocu­ ğu iken ölmüştür. Fâtıma dışında bütün çocukları kendisin­ den önce vefat etmiştir. Hz. Fâtıma ise, kendisinden altı ay sonra vefat etmiştir.