www.musluman.biz

14 Mart 2012 Çarşamba

La İlahe İllallah’ın Rükûnleri

“La İlahe İllallah” ın iki rüknü vardır:

1. Red: Allah’ın (c.c.) dışındakilerin ilahlık iddiasının ortadan kaldırılmasıdır.

2. İspat: Allahû Teala’nın hak ilah olduğunun ispatı. Çünkü müşriklerin O’nun dışında edinmiş oldukları bütün ilahlar batıldır.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

“Keza bu da böyledir; Allah, hak olandır, O’nun dışında ilah olarak yalvardıkları ise batıldır...” (Hac: 22/62)

İmam İbn Kayyım:

“La İlahe İllallah” ın manası, Allah’ın (c.c.) gerçek ilah olduğunu ispatlamaktır. “La İlahe İllallah” sözü, ‘Allah (c.c.) ilahtır’ sözü, Allah’ın (c.c.) dışındaki sahte ilahları reddetmez. Halbuki “La İlahe İllallah” ın gereği ilahlığı sadece Allah’a (c.c.) has kılmak, Allah’ın (c.c.) dışındaki sahte ilahları ise reddetmektir.”

Şeyh Süleyman b. Abdullah ‘ilah’ kelimesini kadir, yaratıcı vb. biçimde açıklayanlara iki şekilde cevap verir:

Birincisi: Bu selefin tefsiri olmayıp müteahhirin (sonradan gelenlerin) tefsiridir. Selef alimleri ve lügat alimleri bunu bizim gibi açıklamışlardır. Bunlardan başkalarının açıklamalarına itibar edilmez.

İkincisi: Hak olan ilah için gerekli olan tefsir, bizim açıkladığımızdır.

Onlar ilah kelimesini bu şekilde tefsir ederek ‘Allah’tan (c.c.) başka yaratıcı yoktur. O’ndan başka kimsenin her şeye gücü yetmez.’ diyen herkesi müslüman saymakla çok büyük bir hataya düşmektedirler. (Teysirü’l-Azizü’l-Hamiyd: 80.)


Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler