www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r ’i n S i la h la r i v e E ş y a s i

H z . P e y g a m b e r i n  S i la h la r i v e E ş y a s i
Hz.  Muhammedin  dokuz  kilici  vardi.  Bunlardan  biri Zülfikâ r  isimli  kiliçti.  Onu  yanindan  hemen  h ayirmazdi. Kabzasi,  kabzasinin  pervazesi,  halkasi,  tepe  kismi,  süs  için olan halkalari ve kininin dilcigi hep gümüştendi. Yedi zirhi, alti  yayi,  Fütak  ve  Zelûk  isimli  iki  kalkani,  b mizragi, Neba  isimli bir hançeri, Bey zâ  isimli daha büyük bir başka mizragi vardi. Bastona benzeyen bayramlarda önüne alarak yürüdügü, önüne koydugu küçük bir mizragi daha vardi. Bu mizragini  namaz  kildigi  tarafa  diktigi  sütre  edinmişti.  Yine bu mizrakla zaman zaman yürürdü.84
Muva şşa h ve Mesbûg adlarinda iki demir migferi vardi. Savaş esnasinda giydigi üç bbesi vardi. Savaşta yeşil ince ipekten bir bbe giydigi de ylenmektedir. Siyah bir bay- ragi vardi. Ebû Dâvûdun Süneninde rivâyet edildigine göre sahâbeden biri şöyle demiştir: “Resûlulla hin ba y ra gini sa ri ola ra k gördüm.85
Allah Resûlünün beyaz sancaklari vardi. Bazen bunlara siyah desenler verirdi. Kin“ adinda büyük bir kil çadiri var- di. Kendisiyle yürüdügü, onunla (devsine) bindigi ve üzerin- de iken devesinin önüne astigi ucu çengelli bir bastonu var-
di.