www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'in K ö le le r i

H z. P e y g a m b e r 'in  K ö le le r i
a )  Zeyd b. rise: Allah Resûlü'nün aşığı. Hz. Peygam­ ber onu  azât edip  câriyesi  Ümmü Eymen  ile evlendirdi.  Bu evlilikten Üsâme doğdu. b )  Elsem. c )  Ebû fi'. d )  Sevbân. e )  Ebû  Kebşe  Süleym.  f )  Şükrân:  İsmi  Sâlih'tir.  g )  Rebâh
'bî'.  h )  Yesâr  'bî':  Urenîler  tarafından  öldürülmüştür.
i )  Mid'am. j)  Kirkire 'bî'. k )  Enceşe el­Hâdî. l)  Sefîne b. Ferrûh:  Asıl  ismi  Mihrân  olup  Hz.  Muhammed  ona  Sefine ismi  koymuştur.  Çünkü  yolculukta  eşyalarını  ona  taşıtıyolardı.  m )   Enîse:  Künyesi  Ebû  Meşrûh   idi.  n )   Eflah.  o ) Ubeyde.   p )   Tahn.   r )   Huneyn.   s )   Sender.   ş )   Fudâle
'Yemânî'.

Kadın  köleleri  ise  şunlardır:  a )  Sel Ümmü  fî'.  b ) Meymûne  bt.  Sa'd.  c )  Hudayra.  d )  Radvâ.  e )  Reyşeha.  f) Reyhâne.