www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r 'i n D a d ı la r ı

H z . P e y g a m b e r 'i n D a d ı la r ı
a )  A n n e s i  A m i n e :  Vehb b. Abdimenâf b. Zühre b. K
lâb'ın kızıdır.

b ) Sü v e y b e . c ) H a lî m e .
d )  H a lî m e 'n i n  K ı z ı  Ş e y m â :  Şeymâ, Hz. Peygamber'in
süt  kardeşi  olup,  annesi  ile  birlikte  ona  dadılık  yapardı. Hevâzin heyeti içinde Hz. Peygamber'in huzuruna çıkmıştı. Hz. Muhammed ona saygı in için ridasını (üst elbise) yere serip üzerine oturttu.
e )  Ü m m ü  E ym e n  B e r e k e :  Habeşli,  saygın  ve  faziletli olan  bu  hanım  (cariye  olduğundan)  babasından  miras  kal­ mıştı  ve  onun  dası  idi.  Hz.  Peygamber,  onu  çok  sevdiği Zeyd  b.  Hârise ile evlendirdi.  Bu evlilikten  Üsâme dünyaya geldi.  Hz.  Peygamber'in  vefatından sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, Üm Eymen'in yanına girdiler, o ise ağlıyordu. Dediler  ki:  "Ey  Üm Eymen!  Neden  ağlıyorsun?  Allah katında  olanlar  Peygamberi  için  daha  hayırlıdır."  O  şöyle cevap verdi:  "Allah katında olanların Peygamberi  için  daha hayırlı  olduğunu elbette biliyorum.  Ağlayışımın  asıl sebebi, artık  göğün  haberlerinin  kesilmesidir!"  Bu  sözleriyle  onları ağlattı.67