www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r 'i n H i zm e tç i le r i

H z. P e y g a m b e r 'i n H i zm e tç i le r i
a )  Enes b. lik: Peygamberin ihtiyaçlarını görürdü. b ) Abdullah b. Mes'ûd: Ayakkabısına ve misvağına sahip olur­ du. c )  Ukbe b. Âmir el­Cühenî: Katırına sahip olur, onu yol­ culuklarda  sürerdi.  d )   Esla'  b.  Şerîk:  Devesine  göz­kulak olurdu. e )  Ebû Zerr el­Gıfârî. f )  Eymen b. Ubeyd: Temizlik ve  tuvalet  işlerine  bakardı.  g)  ezzin  Bilâl  b.  Rebâh.  h ) Sa'd. Son ikisi Hz. Ebû Bekir'in azâtlı köleleri idi.