www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z. P e y g a m b e r ’i n M ü e z zi n le r i

H z. P e y g a m b e r i n M ü e z zi n le r i
Hz.  Peygamberin  ezzinleri  dört  tane olup ikisi  Me- dinede idi: a )  Bilâl b. Rabâh: Allah Elçisi’nin ilk müezzini-dir. b )  Kureyşli Âmirogullarindan Amr b. Ümmü Mektûm. c )  Kubada  Sad  Karaz:  Ammâr  b.  sirin  azâtlisi  idi.  d ) Mekkede Ebû Mahzûre: ismi Evs b. MugIre CumhIdir.
Ebû  Mahzûre,  ezanda  terci*   yapar  ve  kâmeti  iki  kere tekrarlardi. Bilâl ise, terci’ yapmaz, kâmeti bir kez söylerdi.