www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

D a ve tin A ş a m a la r ı

D a ve tin  A ş a m a la r ı
a )   Peygamberlik,  b )   Yakın  akrabaları uyarması,  c ) Kavmini  uyarması,  d )  Kendisinden  önce  hiçbir  uyarıcının gelmediği bir kavmi, yani bütün Arap toplumunu uyarması ve e ) Kıyamete kadar davetin ulaştığı bütün cinleri ve insan­ ları uyarması. Bundan sonra Hz. Peygamber üç sene insan­ ları gizlice Allah'a davet etti. Daha sonra "Artık sa na  emre­ dileni  a çıkça  tebl  et  ve  müşriklere  a lrış  etme!"72   âyeti inince davetini herkese ilan etti. Kavmi düşmanlığını açıkça gösterdi ve hem ona hem de müslümanlara karşı yapılan eza şiddetini artırdı ve nihayet Hz. Peygamber onlara (Habeşis­ tan'a) iki kez hicret etme izni verdi.