www.musluman.biz

13 Mart 2012 Salı

H z . P e y g a m b e r ’in M u h a f i z la r i

H z . P e y g a m b e r in  M u h a f i z la r i
a )  S a d  b .  M u â z :  Bedir  savaşinda  gölgelikte  uyurken
Hz. Peygamberin muhafizligini yapmiştir.

b ) M u h a m m e d b. M e s le m e : Uhud savaşinda muhafizi idi.
c )  Z ü b e y r  b .  A vv â m :  Hendek savaşinda muhafizligini yapmiştir.
d ) A b b â d b . B iş r : Muhafizlik lerine bakan bu kiydi.

Bunlarin  dişinda  daha  pek  çok  kişi  Hz.  Muhammedin korumaciligini  yapmişlardir.  Allah  seni  insa nla rdan  ko- rur82   âyeti  inince  insanlarin  karşisina  çikti,  âyeti  onlara okudu ve korumalari gönderdi.