www.musluman.biz

14 Mart 2012 Çarşamba

Kâfirlerden Hediye Alınabilir mi?

Kâfirlerin bayramlarında verecekleri hediyeleri almak meselesine gelince, daha önce anlattığımız gibi, Hz. Ali (Allah yüzünü ağartsın) kendisine verilen Nevruz hediyesini kabul etmiştir.
İbn-i Ebu Şeybe'nin “Musannef” adlı eserde bildirdiğine göre bir defasında Kabus'un babası Hz. Ayşe'ye ateşperest (mecusî) bir dadıları olduğunu ve onun aracılığı ile ateşperestlerin bayramları sırasında kendilerine hediye getirdiklerini, bu hediyeleri kabul edip edemeyeceklerini sordu. Hz. Ayşe adama şu cevabı verdi:
“O güne özgü kurbanların etinden yemeyiniz. Fakat size hediye ettikleri meyvalarını yiyiniz.”
Yine İbn-i Ebu Şeybe'nin aynı eserde belirttiğine göre vaktiyle Ebu Berze'nin ateşperest komşuları vardı, bunlar eski İran'ın Nevruz ve Mihrican bayramlarında kendisine hediyeler getirirlerdi. Ebu Berze de ailesine:
“Gelen hediyeler arasındaki meyvaları yiyiniz, fakat bunun dışındaki hediyeleri kabul etmeyiniz.” diye tenbih ederdi.
Bu belgelerden anlaşıldığına göre; kâfirliklerden gelen hediyeleri kabul edip etmeme konusunda, onların bayramlarının özel bir etkisi yoktur. Yani bu konudaki hüküm normal günlerde ne ise bayramlarında da aynidir. Çünkü bu hediyeleri kabul etmek onların kâfirliklerinden doğan karakteristik sembollerine destekçi olmak anlamına gelmez.
Fakat kâfirlerden alınacak hediyeler, konusu hediyeyi verenlerin “Ehl-i Harb” ve “Zimmi (anlaşmalı) kâfirler olup olmamalarına göre değişiklik gösteren tartışmalı ve ayrıca ele alınması gereken bir meseledir. Bu meselenin ayrıntılarına girmenin yeri burası değildir.
İster satın alarak olsun, ister hediye yolu ile gelsin ve isterse başka şekilde sağlansın ehl-i Kitab'ın bayramlık yiyecekleri arasında ancak bayramları dolayısıyle kestikleri kurbanlar dışındaki yemekleri yemek caizdir.
Ateşperestler tarafından kesilen hayvanların etleri ile ilgili hükme gelince; bu bellidir. Bilindiği gibi bütün fıkıh bilginlerinin ortak görüşüne göre bu etleri yemek haramdır.
Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler